PEŠAT POLCAR HYB4 // 8.–31. 10. 2021

Vážení milovníci umění,
zveme Vás na výstavu a vernisáž výstavy Tomáše Polcara a Davida Pešata

 

PEŠAT POLCAR HYB4

 

která se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 18h.

Výstava : 8.–31. 10. 2021

Komentovaná prohlídka a křest katalogu: 22. 10. 2021 od 18h.

 

„Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva zcela rozdílné přístupy z podstaty kterých se ale rozvíjí dialog – vnitřní hovor, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu. V tomto se jejich díla, takřka výhradně monochromní abstraktní kompozice Tomáše Polcara a rukopisně usazená barevná expresivní malba Davida Pešata, protínají a navazují dialog odehrávající se mezi intelektem a hlubinou kolektivního nevědomí. Dialog bezprostřední a nepředvídatelný. Skrze reflektovaná životní setkání nacházejí David Pešat i Tomáš Polcar ty samé partnery pro dialog, jejich vnitřní, navenek rozdílně vedené rozhovory se vztahují k bázi člověčenství.“

 

PhDr. Lucie Šiklová PhD., kurátorka

 

 

 

David Pešat (1980)

 

Absolvoval Akademii výtvarných umění v roce 2007 v ateliéru malby Jiřího Sopka, jeho malířská práce navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Většina jeho obrazů se pohybuje v nejednoznačném poli mezi figurací a abstraktním výrazem.

Obrazy jsou tu jakousi anatomií proměn a referencemi o neustálých vnitřních metamorfózách člověka, které paralelně ovlivňují a modelují jeho pohled na svět. Pohled, který nikdy nezůstává stejný.

 

Tomáš Polcar (1973)

 

Na pražské AVU prošel třemi výraznými ateliéry profesorů Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Dlouhodobě rozvíjí několik tematických, otevřených cyklů, resp. řad, v jejichž počátcích stojí setkání s nějakým projevem (rezonance, cykličnost, atomární struktura). Odtud se odvíjí myšlenková cesta, již opětovně zviditelňuje a uzavírá do formy obrazu a sochy. Rytmus, opakování, síť. Chyba. Život. Růst. Rozpad.

V malbě se drží především ve škále bílých, šedých a černých odstínů a zaujímá polohy čistě geometrické i ryze expresivní.