Podmínky ochrany osobních údajů

Prodávající www.davidpesat.cz (David Pešat)

IČ: 70361509
Se sídlem: K Žižkovu 640/9Praha 9, 190 00

Provozuji e-shop na webových stránkách www.davidpesat.cz

Pro poskytování mých služeb, prodej zboží a provoz mých webových stránek zpracovávám některé
osobní údaje.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(„GDPR“)

Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktu uvedeného na mých stránkách.
Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte,
především formou e-mailu.
Jsou to: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Z jakého důvodu?
Kontaktuji vás pro další domluvu ohledně zboží či služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení
opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budu Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše data budu zpracovávat nejdéle 1měsíc od naší poslední komunikace.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu
Pokud u mě nakoupíte, budu pracovat s údaji, které mi poskytnete. Jsou to hlavně fakturační údaje:
jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnil naši smlouvu – dodal vám naše zboží nebo služby. Přes
kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně
reklamací nebo vašich dotazů.
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona
(hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 1 měsíc od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

Kdo se k datům dostane?

Data zůstávají u mě, ale za účelem zaslání objednaného zboží musím vaše data (adresu, jméno, telefon,
mail) poskytnout společnosti, která Vám zboží doručí.

DPD
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

Modletice 135
251 01 Říčany u Prahy
IN: 61329266
TIN: CZ61329266

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese

nebo zavolejte na tel. č.:
+420 721 822 245

 

Používání souborů cookies


Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových
stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na
webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami,
zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby
reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:
Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do
zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Souhlas či nesouhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie
liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si
nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies

• Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“ HYPERLINK
„https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop HYPERLINK
„https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“&
HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“hl=cs“ HYPERLINK
„https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“&
HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“ HYPERLINK
„https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop HYPERLINK
„https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“&
HYPERLINK „https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“hl=cs“ HYPERLINK
„https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs“hl=cs
• Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
• Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
• Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles
• Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po
nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost.
Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údaj „http://www.uoou.cz/“, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Tyto podmínky jsou účinné od 19.6. 2022